Vikingestammen, Lindevang Gruppe

Vikingestammen er Danmarks ældste, eksisterende spejdergruppe og en af byens største.
Der er en stor, aktiv og erfaren lederstab og en meget interesseret forældrekreds.
Gruppen har mødelokaler i eget spejderhus på Søndre Fasanvej lige op til Søndermarken
og en dejlig lejrgrund ved Torkilstrup vest for Roskilde.

Mødelokaler:
Spejderhuset "
Vikingebo", Søndre Fasanvej 85, 2000 Frederiksberg. Tlf. 36 30 41 68 Se kort

Kontingent: 250 kr. pr. kvartal inkl. medlemsblade m.v.

Gruppeleder: John Baasch, Medelbyvej 41, 2610 Rødovre. Tlf. 36 41 11 02 / 22 16 11 02.
E-mail: john(HOS)baasch.eu (erstat (HOS) med @)

Blad: Gruppens blad "Lurgjaldet" udsendes 10 gange årligt til gruppens medlemmer og kan 
sammen med andre materialer rekvireres ved henvendelse til gruppelederen.

Indmeldelser og forespørgsler: Til gruppelederen eller til enhederne ved møderne.

Gruppen er opdelt i følgende enheder:


Biurfolket (bævere)

  Aktiviteter: Foruden de ugentlige møder en del ture og weekends i årets løb sluttende med en flerdages sommerlejr i hytte i pinsen.

I bæverflokken arbejdes med  naturkendskab, musik, dramatik, formning, lege, samfundskendskab, mellemfolkelig forståelse, forkyndelse, fortællinger og praktiske færdigheder.

Sted: Spejderhuset "Vikingebo".
Alder:
Drenge: 6-9 år.
Tid:
Mandag kl. 17.15 - 18.15


Jægerkoblet (ulveunger)

 

Aktiviteter: Foruden de ugentlige møder afholdes ture og weekends i årets løb sluttende med sommerlejr en uge i hytte i begyndelsen af sommerferien et nyt sted i Danmark hvert år.

I det aktive og spændende miljø i ulveflokken, som alle kender fra Kiplings "Junglebogen", arbejdes med lege, sange, naturkendskab, knob, færdsel og en mængde andre praktiske færdigheder.

Sted: Spejderhuset "Vikingebo".
Alder: Drenge: 9-12 år.
Tid: Mandag kl. 19.00 - 20.30.


Vikinge Troppen (spejdere)

  Aktiviteter: Foruden de ugentlige møder arrangeres ture og weekends i årets løb i hytte eller udendørs. 
Der afholdes orienteringsløb, konkurrencer med andre spejdere, vandreture og almindelige ture til vor egen lejrgrund efter behov. Endvidere sommerlejr i telt i begyndelsen af sommerferien på et naturskønt sted.

Spejdertroppens arbejdsgrundlag er naturligvis det kendte spejderarbejde med friluftsliv, lejrbål, naturkendskab og det gode kammeratskab, der altid har præget spejderarbejdet.

I det moderne spejderarbejde indgår desuden elementer som samfundskendskab, det grønne miljø og international forståelse.

Sted: Spejderhuset "Vikingebo".
Alder: Drenge: 12-18 år.
Tid: Tirsdag 19.00 -20.30.