Forældrekontakt
Vi lægger stor vægt på en god og hyppig kontakt til børnenes og de unges forældre.
Det er naturligvis lettest, når vi taler om de mindste, der jo som regel bliver hentet og bragt til møderne.
Men man kan hjælpe sig selv og os meget ved f.eks. at komme ind i mødelokalet, når afhentningen skal finde sted, i stedet for at blive stående uden for eller blive siddende ude i bilen J - vi vil meget gerne hilse på jer!

På alle sommerlejre er der en form for besøgsdag.
For spejderlejrenes vedkommende er det som regel en søndag.
På bæver- og ulvelejrene er det almindeligvis arrangeret sådan, at der den sidste lejrdag er "Åbent Hus" fra midt på eftermiddagen. Hen under aften er der spisning under en eller anden form, sluttende med et fælles lejrbål. Herefter sørger forældrene selv for hjemtransport af børnene.

Det er også på sin plads at nævne de sommerlejrmøder, der finder sted i god tid før hver sommerlejr. Her orienteres om alle de praktiske forhold vedrørende lejren, og det er en virkelig god mulighed for at møde alle lederne i enheden.

Hvert år i uge 41 (ugen inden efterårsferien) afholder gruppen en såkaldt sommerlejr- og fødselsdagsfest (vi har fødselsdag 1. oktober) i Lindevang Kirkes Menighedshus.
Her samles alle gruppens bævere, ulve, spejdere og ledere sammen med forældre, søskende og bedsteforældre til en hyggelig aften, hvor vi ser på optræden, billeder fra lejrene og drikker sodavand og kaffe.

Gruppens blad, Lurgjaldet, der udkommer hver måned, indeholder særlige sider for de enkelte enheder og en fælles programside. Det er naturligvis hensigtsmæssigt, hvis man kan læse bladet sammen med sin søn, især hvis han endnu ikke læser særlig godt. De lidt større spejdere behøver forhåbentlig ingen opmuntring i den retning, men det er da en god ide at holde familiens fælles kalender opdateret med spejderarrangementerne. Det er ikke alle børn, der har styr på deres kalender!

Ud over de her nævnte ting bruger vi næsten alle de elektroniske hjælpemidler, vi kan komme i nærheden af, og forældrene er naturligvis velkomne til at gøre det samme. Alle ledernes telefonnumre, herunder mobilnumre, og mailadresser er tilgængelige her på siden og i Lurgjaldet.

Alle enheder benytter sig af en SMS-løsning, og det betyder, at der udsendes besked til alle medlemmer før vigtige arrangementer og f.eks. før første mødedag efter en ferie. Vi sender gerne beskeden til begge forældre. Husk at opgive ændringer i mobilnumre.