Kontingent

Alle gruppens medlemmer betaler 250 kr. i kvartalet.

Nye medlemmer betaler fra begyndelsen af det næste kvartal.

Gruppens kasserer udsender med Lurgjaldet i januar, april, juni og oktober meddelelse til alle om betalingen.

På denne betalingsanmodning er anført beløbet og gruppens bankkonto (reg.nr. 5476 konto  855 02 90 - uden mellemrum). Almindeligvis beder vi om betaling senest den 5. i kvartalets midterste måned.

Man er velkommen til at betale for flere kvartaler, og mange af vore forældre har lagt kontingentet ind som fast betaling hvert kvartal.

Bemærk venligst, at kontonummeret til betaling af lejre og ture er et andet end ovennævnte!

Spørgsmål til kassereren, Birgit Baasch, kan sendes til:

birgit(HOS)baasch.eu

(erstat selv (HOS) med @. Vi vil gerne undgå spam-mails!)