Det Nye Vikingebo indvies!

Til Vikingestammens bævere, ulve, spejdere, ledere, forældre, gode venner og ”vores” håndværkere!

 Det er med stor glæde, at vi nu kan indbyde til indvielsen af
 
”Det Nye Vikingebo”

Lørdag den 10. maj 2003 kl. 14.00

Vi vil gerne glæde os sammen med jer over vores nye, flotte spejderhus, og når vi har indviet huset på behørig vis, er gruppen vært ved et lettere traktement.
Velkommen til alle!

Vikingestammen