Gruppens blad udkommer 10 gange om året og sendes med posten til alle gruppens medlemmer. 
Det første nummer udkom i november 1932, og februar-nummeret 2012 er nr. 845!