Vikingestammen 100 år
1. oktober 2010

Vi modtog mange hilsener til festskriftet. Se dem her!

Fotos: Tak til Peter Nielsen, Christian Bundgaard, Chris Moon, Mikkel Dalsby og Birgit og John Baasch!

Teltrejsning lørdag den 25. september

Lørdag den 2. oktober: De sidste forberedelser

Gæsterne er ved at dukke op

Nogle havde flotte kager med

Der skrives i gæstebogen

Der kom rigtig mange gæster

Gruppelederen byder velkommen

Formanden holder festtalen

Lisbet Lentz overbringer korpsets lykønskning

Søren Gronemann får overrakt korpsets hæderstegn

Et kig ud over -

vore mange gæster

"Serveringen" i arbejde

Lys og varme i "restaurationsteltet"

Gruppens ældste telt og kogekar

Kærren fra 1918 og traileren fra 1986!

Bruntonede fotos fra gamle dage

- og nutidige sommerlejrbilleder

Stormtrommer, fløjter, signalhorn og sækkepiber

Økseløbets historie

Gruppens dåbsattest i dæmpet belysning

Det første gruppebillede fra 1912 og gamle dagbøger

Gamle spejdervenner mødes ...kan du huske, da ....

 og snakken går!

Fire gamle ulve og deres Akela

Leif Hansson, (Flynder), gruppens ældste medlem

Vi siger tak til alle vore gæster, fordi de deltog og var med til at gøre det til en dejlig dag for os.

Tak for de mange gode gaver!

Tak til alle vore forældre og venner for god hjælp før, under og efter receptionen!

Det dygtige køkkenhold