Vikingestammen 90 år!

Den 1. oktober 1910 er Vikingestammens fødselsdag - og den blev fejret på behørig vis! Der blev afholdt en stor reception på dagen søndag den 1. oktober. Alle rum i Vikingebo var omdannet til små museér, og på plænen havde vi rejst det store militærtelt, hvor BP-Spirits underholdt.

  Kl. 13.30 blev der budt velkommen til tonerne af gruppens gamle lurer. Grupperådsformand Søren Gronemann holdt festtalen, hvorefter han "overrakte" gaven fra "Vikingestammens Forældreforening og Vennekreds" - en stor granitsten, hvorpå der er indhugget et meget flot vikingeskib!
   
 

Gruppeleder John Baasch takkede på gruppens vegne. Flere af de fremmødte, blandt andre nogle af vore gamle spejdere, havde ordet for at lykønske gruppen.

   

Derefter blev der inviteret på mad og drikke og til rundgang i Vikingebo og Annekset, hvor der var arrangeret udstillinger om fortiden og om nutiden i Vikingestammen, -og i det store telt underholdt BP Spirits.

   

Tak til alle vore gæster, tak for gaverne og for de mange smukke ord.

De mange gæster og det gode sensommervejr med solskin og blå himmel gjorde, at det blev en uforglemmelig dag for os!