Jægerkoblets sommerlejr på Bjørnebo 2004
lørdag 19/6 - fredag 25/6 

Flaghejsning 
- lejren er i gang!

På udflugtsdagen.
Besøg i naturmuseum i Ry. 

 

Skovtur i den dejlige skov
op til hytten.

Som orker på øvelsesdagen
laves der flotte drager.

Fællesskab:
Kartoffelskrælning alle mand!

Orkerne venter spændt på den grillede snomedister.
Vandredag.
Alle mand vandrer 15 km.
eller 30 km.
Der fiskes efter haletudser
i et lille åløb på naturdagen.
Lejrbålsstemning.
Trods vejret var de fleste
lejrbål udendørs!
Alle lejrdeltagerne.
Tak til alle for en god ulvelejr!