Træplantning i Torkilstrup

lørdag den 6. maj 2006

Der skulle måles op og mærkes af - og tænkes!

- og undersøges!

Beplantningsplanen

Så begyndte gæsterne at strømme ind

-og flagene var oppe!

Indvielsen begynder

- nu skal I høre, hvordan det begyndte....

Grupperådsformanden holdt indvielsestalen

- og yngste medlem klippede snoren over med guldsaksen

Planteudlevering

- det gjorde vi to godt!

Hårdt arbejde

I nordenden blev plantet 100 graner

- så kunne Kasper gå i gang med at vande!

Tak til alle, der denne dejlige maj-eftermiddag deltog i indvielsen af den nye del af  vores lejrgrund i Torkilstrup, - og især tak for jeres hjælp med plantningen af

75 bøgetræer, 50 egetræer, 50 birketræer,

150 rødgran,

50 hassel, 50 bærmispel og 50 syren!