Jægerkoblets sommerlejr 2008

på Rømeregård, Bornholm

lørdag den 26. juli - lørdag den 2. august

Ravioli til frokost - Tha og Ferao Aftengudstjeneste i Nyker Rundkirke

Lysestøbning - før

- og efter!

 Strandtur til Boderne

Gråbror er køkkenhjælp

Chua køber slik i kiosken

Blå bande smører madpakke til vandreturen

Pause i ly for solen

På tur i Almindingen

Flaghejsning på Rømeregård

Morgenløb med udsigt over markerne

Rømeregård

Hele flokken!