Det nye Vikingebo indvies!

Lørdag den 10. maj 2003 var en festdag i Vikingestammen!
Denne dag blev vort nye, flotte spejderhus indviet. Den ældste del af huset fra 1954 blev som bekendt revet ned i august 2002. Vores håndværkere skulle have startet umiddelbart herefter, men blev forsinkede helt hen til december, hvor der endelig kom gang i byggeriet. 
Nu - i det tidlige forår er vi endelig færdige! - og så:  Indbydelsen

  Under stor deltagelse fra mange sider kunne vi så indvie "Det Nye Vikingebo" en solbeskinnet lørdag eftermiddag i maj.
Da grupperådsformand Søren Gronemann i sin indvielsestale havde lykønsket gruppen med det nye hus, overlod han Marius fra Biurfolket den flotte guldsaks, så han kunne klippe det røde silkebånd over og indvie huset.

Marius havde nemlig fødselsdag, og han klarede jobbet lige så flot, som Dronningen plejer at gøre det!

   

Efter indvielsen var der rundgang i huset og servering fra det store militærtelt, der i efteråret er blevet brugt til "mødelokale", indtil vi måtte rykke i garagen!

Servering og beundring af gaver!

 

 

Hygge og snak i den nye sal

Da alle vore gæster var gået hjem, ryddede lederne op - og derefter var der pizza til alle!

 

 

Tak til alle vore gæster - det være sig forældre, vores venner fra nabogrupperne, repræsentanter for Samrådet og vore gamle spejdere,der var mødt op og var med til at gøre det til en god dag!

Tak for gaverne og for de mange gode ønsker for huset.